• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • Russian
 • Catalan
 • Español
 • French
 • Arabic | عربى
 • 简体中文(中国)
 • English
Serveis

ESTRANGERIA ADVOCATS també assessora sobre:

 • Expedients administratius sancionadors d'expulsió o de multa iniciats contra estrangers
 • Expedients d'Extinció d'Autoritzacions de Residència iniciats contra estrangers. Expedients sancionadors de multa iniciats contra empresaris.
 • Cancel · lació d'antecedents penals i/o d'antecedents policials prèvia a la presentació de sol·licituds d'Autorització de Residència inicial o Nacionalitat.

ESTRANGERIA ADVOCATS gaudeix també d'acreditada experiència en la confecció i presentació de:

 • Escrits d'Al·legacions
 • Recursos Administratius- d'Alçada, potestatiu de Reposició i extraordinari de Revisió-.
 • Recursos Contenciosos davant els jutjats contenciosos administratius i davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (contra resolucions de denegació de visats), Recursos d'Apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Recursos contenciosos davant l'Audiència Nacional contra resolucions de denegació de sol·licitud de nacionalitat.