Serveis

Estrangeria Advocats, té acreditada experiència en l'assessorament i tramitació d'expedients relatius a estrangeria, nacionalitat i inversors

Els serveis que oferim són:

Servei d'assessorament i tramitació d'expedients

ESTRANGERIA ADVOCATS, gaudeix d’acreditada experiència en l’assessorament i tramitació d’expedients relacionats en:

 • Sol·licituds de Número d’Identificació d’Estranger -N.I.E.-
 • Sol·licituds de Certificats de Registre de residents comunitaris.
 • Targetes de Residència d'estrangers no comunitaris Familiars de Ciutadà de la Unió Europea.
 • Autoritzacions de Residència no lucrativa.
 • Autoritzacions de Residència por Reagrupació Familiar.
 • Autoritzacions de Treball per compte aliè i per compte propi.
 • Autoritzacions de Treball per a alts directius.
 • Autoritzacions d’Estada per estudis i/o investigació.
 • Contractacions en origen.
 • Autoritzacions de Residència per Circumstàncies Excepcionals:
 • - Arrelament Social

  - Arrelament Familiar

  - Arrelament Laboral

 • Sol·licituds de Renovació i modificació d’Autoritzacions de Residència i/o de Treball.
 • Cancel·lació d'antecedents penals i/o d'antecedents policials prèvia a la presentació de sol·licituds d'Autorització de Residència inicial o Nacionalitat.
 • Escrits d'al·legacions i recursos administratius i judicials

  ESTRANGERIA ADVOCATS també assessora sobre:

 • Expedients administratius sancionadors d’expulsió o de multa iniciats contra estrangers.
 • Expedients administratius sancionadors de multa iniciats contra empresaris.
 • Expedients d’Extinción d’Autoritzacions de Residència iniciats contra estrangers.


 • ESTRANGERIA ADVOCATS gaudeix també d’acreditada experiència en la confecció i presentació de:

 • Escrits d'Al·legacions.
 • Recursos Administratius -d’Alçada, potestatiu de Reposició i Extraordinari de Revisió-.
 • Recursos Contenciosos als Jutjats del Contenciós-Administratiu i al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (contra Resolucions de denegació de visats), Recursos d'Apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i Recursos contenciosos a l’Audiencia Nacional contra Resolucions de denegació de sol·licitud de nacionalitat.
 • Servei d'obtenció de Nacionalitat Espanyola

  Obtenció de la Nacionalitat Espanyola per residència, opció o carta de naturalesa.

 • Assessorament per a la tramitació de la Nacionalitat Espanyola per Residència, Opció o Carta de Naturalesa.

 • Tramitació de tot el procediment.

 • Intervenció en expedients iniciats pel client/a, que estan en tràmit i pateixen incidències com requeriments o retards.

 • Recurs Administratiu i Judicial per a recórrer resolucions denegatòries.
 • Servei d'Inversors

  Golden Visa: Autorització de Residència per a Inversors i pels familiars dels Inversors.

 • Assessorament per a la tramitació del visat i/o autorització de Residència per a Inversors i pels seus familiars en les seves diferents tipologies:

  1. Inversió en immobles lliures de càrregues o gravàmens per valor superior als 500.000 euros.

  2. Inversió en accions –accions no cotitzades o participacions socials, accions cotitzades, deute públic, fons d’inversió o fons de capital risc- o dipòsits bancaris.

  3. Inversió en projectes empresarials.

 • Tramitació de tot el procediment.

 • Assessorament i / o tramitació de la renovació d’Autoritzacions de Residència com a inversors i familiars d’inversor/a.
 • Servei de seguiment

  Els clients d'ESTRANGERIA ADVOCATS gaudeixen d'un seguiment setmanal del seu expedient a l'Oficina d'Estrangeria i de la possibilitat de contactar diàriament amb el bufet per a aclarir qualsevol mena de dubtes i resoldre tota situació i qüestió relacionada amb els seus respectius expedients.

  Servei integral

  ESTRANGERIA ADVOCATS col·labora amb els millors professionals del sector en cada especialitat per a poder donar un servei integral en Dret Penal, Dret Tributari, Dret Laboral i de la Seguretat Social, Dret Civil (Successions i Contractual), Dret de Família, Dret Mercantil, Dret Internacional Privat, Urbanisme i Mediació Familiar.